Program Buat Jadual Waktu

Posted on by

Aplikasi Jadual Waktu, Good timetables Rasional; Triple SSS. Peruntukan Masa untuk matapelajaran Program KBSR bagi seminggu dan Jadual Pelaksanaan matapelajaran. SOFTWARE PENDIDIKAN: aSc Time Tables: Memudahkan Pembinaan Jadual Waktu Kelas dan Matapelajaran Sekolah. Bagi guru yang bertanggungjawab membina dan menyusun jadual.

Program Buat Jadual Waktu

Uverworld No.1 Mp3. SOFTWARE PENDIDIKAN: aSc Time Tables: Memudahkan Pembinaan Jadual Waktu Kelas dan Matapelajaran Sekolah. Bagi guru yang bertanggungjawab membina dan menyusun jadual waktu kelas serta matapelajaran. Menjadi kerumitan serta masalah yang amat membebankan jika tugasan diberikan dan perlu disiapkan dengan seberapa segera. Mungkin pelbagai cara dan kaedah akan digunakan untuk menyusun jadual waktu kelas serta matapelajaran supaya jaudal waktu tersebut mengikuti standard yang telah ditetapkan serta memastikan jadual waktu tersebut tidak bertembung dengan guru-guru lain dalam satu kelas yang sama. Tekken 7 Game Apk Webly on this page. Itu adalah tugas yang amat rumit dan memerlukan pemerhatian serta kecekapan yang tinggi. Apatah lagi kalau jumlah guru yang sedikit dan pembahagian matapelajaran tidak adil. Tentu amat menyulitkan.